Vooraankondiging

Geacht Plus-lid,

Met een zekere trots willen wij u alvast wijzen op het naderende tienjarig jubileum van De Plus van Twente. Vanzelfsprekend willen wij daar extra aandacht aan besteden op woensdag 12 december 2012 om 16.30 uur in Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte. Hiervoor hebben wij alle leden en oud-leden uitgenodigd. Op dit moment zijn wij in overleg met een spreker van naam en faam. Het programma wordt verder muzikaal en culinair op feestelijke wijze ingevuld.

Wij hopen natuurlijk op een fantastische deelname van de Plus-leden. Om de organisatie zo goed mogelijk op te kunnen pakken, willen wij graag tijdig weten of wij op uw komst mogen rekenen. Daarom verzoeken wij u ons te laten weten of u deze dag aanwezig bent en met hoeveel personen. Medio november ontvangt u dan van ons de officiële uitnodiging met daarin alle informatie over het programma.    

Wij verheugen ons op een mooie bijeenkomst, waarin wij kort terugkijken op tien jaar De Plus van Twente en vooral ook vooruit willen kijken naar de voor ons liggende tijd. We hebben elkaar hard nodig, juist nu!

U kunt uw vooraanmelding aangeven via de website. Wij hopen op een mooie en drukbezochte jubileumbijeenkomst!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Terug

12-12-2012

De Plus van Twente - info@deplusvantwente.nl